Folketeaterbygningen som institusjon

Folketeaterbygningen er bindeleddet mellom det urbane Youngstorget og den travle Storgata. Bygningen har lang historie og har lenge vært en sentral del av bybildet. For Oslo har dette vært en viktig institusjon helt siden den ble bygget i 1935. I dag drifter Youngstorget Eiendom bygningen med den hensikt å bevare den sentrale funksjonen og posisjonen som bygningen har hatt i alle år, samtidig som vi ønsker å bidra til å videreutvikle området.

Bygningens historie

Da bygget stod ferdig i 1935 fungerte det opprinnelig som avishus. Det var Arbeiderbladet, dagens Dagsavisen, som holdt til der frem til 1980-tallet. Avishuset hadde trykkeri i kjelleren og redaksjonslokaler oppover i etasjene. De øvrige kontorlokalene ble leid ut til arbeiderbevegelsens organisasjoner. Bygningen huset også en rekke restauranter på gateplan og i andre og tredje etasje. De øverste etasjene har lenge fungert som serveringssted og restaurant. I dag finner du selskapslokalet Stratos på «byens tak», med panoramautsikt over Oslo.

I Folketeateret ble det i de første årene drevet kino. Teateret kom i drift i perioden 1952–1959. Fra 1959 og frem til flyttingen til Bjørvika, holdt Den Norske Opera og Ballett hus i det som i dag er Folketeateret. Bygningens historie viser hvordan Folketeaterbygningen helt fra første dag har vært en levende og attraktiv del av Oslo sentrum. Dette ønsker vi i Youngstorget Eiendom at bygningen skal fortsette å være også i fremtiden.

Art Deco-stil i Oslo

I tillegg til byggets historie og tradisjoner for å huse arbeiderbevegelsens organisasjoner, og ikke minst det toneangivende Arbeiderpartiet i etterkrigstidens år, er Folketeaterbygningen også ikonisk ved at arkitekturen representerer en særegen periode. Bygget er tegnet av arkitektene Morgenstierne og Eide, og er et av få gode eksempler på Art Deco-stilen i Oslo.

Denne stilretningen gjorde seg gjeldende og var svært populær i både Europa og Amerika på begynnelsen av 1900-tallet. På mange måter kan Folketeaterbygningen gi assosiasjoner til kjente bygg på Manhattan i New York som er bygget i samme periode og representerer den amerikanske Art Deco-perioden. I 1935 var Folketeaterbygningen også Oslos høyeste bygning. Mange omtalte den som byens skyskraper.

Ikonisk og vernet bygning

Når ikoniske bygg som Folketeaterbygningen blir fredet, er det et tegn på at bygget er av nasjonal betydning og at det er av nasjonal interesse å ivareta det estetiske uttrykket bygget representerer. Folketeaterbygningen har et estetisk uttrykk som byens innbyggere har blitt kjent med over flere tiår, og som fremtidige innbyggere skal fortsette å kjenne til. I tillegg har Folketeaterbygningen historisk verdi fordi det fra bygget ble reist har huset det toneangivende Arbeiderpartiet. Det gjør den fremdeles den dag i dag.

Vi i Youngstorget Eiendom anser det som et stort samfunnsansvar å drifte og utvikle en bygning som har vært en helt sentral del av Norges moderne historie og utvikling. Ikke minst er bygningen en stor del av grunnen til at Youngstorget har vært, og fremdeles er, en av byens viktigste møteplasser.

Les mer om Youngstorget her.

Aktivitet året rundt

Nå er det ikke lenger store mediehus eller aviser som hovedsakelig holder til i Folketeaterbygningen, slik det var i oppstarten. I dag er det en variert blanding av ideelle organisasjoner, fagforeninger og kontorer som holder til i Folketeaterbygningen. På gateplan finnes restauranter og kaféer. Med dette er det aktivitet i området året rundt. På vinterstid er det mulig å nyte et bekvemt måltid i den oppvarmede Folketeaterpassasjen og på hete sommerdager kan skyvetaket i passasjen åpnes og slippe inn en frisk, sval bris.

Bli med på å utvikle et tradisjonelt og ikonisk signalbygg

Vi ivaretar Folketeaterbygningens historie og tradisjoner, men trenger moderne og kvalitetsbevisste samarbeidspartnere med på laget for å opprettholde byggets aktuelle og attraktive posisjon.

Vil du være med på å bidra til at Folketeaterbygningen fortsetter å være en sentral og samlende institusjon i Oslo sentrum? Kontakt oss her for mer informasjon!