I 65 år ble Folketeaterbygningen driftet av ett selskap, som både eide og forvaltet hele bygningskomplekset, som i realiteten bestod av tre bygninger: høyblokka ut mot Youngstorget, Folketeateret og kontorfløyen mot Storgata, hvor vi i dag finner Hotel Folketeateret. Etter lengre perioder med stridigheter ble Youngstorget 2 fisjonert ut i år 2000. Som en følge av dette ble Youngstorget Eiendom AS etablert.

Siden den gang har Youngstorget Eiendom hatt som formål å forvalte, drifte og utvikle Folketeaterbygningens del mot Youngstorget – i sin tid omtalt som «skyskraperen på Youngstorget». Dette innebærer ansvaret for å vedlikeholde et av Oslos mest ærverdige og karakteristiske bygg, samt å arbeide for at Youngstorget fortsetter å være en sentral møteplass hvor hele byens befolkning kan møtes for alt fra politiske demonstrasjoner til et godt måltid.

Et viktig samfunnsansvar

I dag er det et bredt utvalg av ideelle organisasjoner, fagforbund, restauranter og kaféer som holder hus i Folketeaterbygningen. Dette er i tråd med gårdeiernes ønske om at området skal være attraktivt og tilgjengelig for alle. Som utleier av lokaler i Folketeaterbygningen har Youngstorget Eiendom en stor del av ansvaret for utviklingen i området. Dette anser vi som en av selskapets viktigste oppgaver og som et viktig samfunnsansvar.

Vi er opptatt av at Oslo skal ha attraktive møteplasser som samler både innbyggere og innreisende. Det er viktig at en moderne by har områder som syder av aktivitet hele døgnet. Utviklingen av Folketeaterbygningen og området rundt Youngstorget er sentralt for å nå dette målet. Det ligger dessuten et stort ansvar i det å drifte og forvalte et vernet bygg med den historiske verdien som Folketeaterbygningen har.

Helhetlig tilbud og varig utvikling

Folketeaterkomplekset består i dag av både hotell og teater, samt restauranter, kaféer, kontorlokaler og mye mer. Folketeaterpassasjen ligger som en ferdselsåre gjennom bygningen. Passasjen knytter Oslos indre kjerne til travle handlegater og knutepunkter for kollektivtransport som Storgata, Jernbanetorget og Oslo Sentralstasjon.

Mer om Folketeaterpassasjen

Som utleier ønsker Youngstorget Eiendom å legge til rette for en varig utvikling i området. Derfor kan alle leietakerne i bygningen tilby nøye gjennomtenkte og kvalitetssikrede tjenester. Vi gjør en bevisst vurdering av hvordan hver enkelt leietaker kan være med på å berike området, og ønsker leietakere og samarbeidspartnere som bidrar til den positive utviklingen. På denne måten sørger Youngstorget Eiendom for at Folketeaterbygningen kan by på et helhetlig og variert tilbud, samt at området har en varig utvikling av høy kvalitet.

Bli en av våre samarbeidspartnere

Folketeaterbygningen hadde ikke hatt den sentrale rollen den har i dag, uten alle våre spennende samarbeidspartnere og leietakere.

Ønsker du være med på videreutviklingen av Youngstorget og Folketeaterbygningen i samarbeid med Youngstorget Eiendom? Kontakt oss her for mer informasjon!