Youngstorget er et av få torg i Oslo som fremdeles har de funksjoner som tradisjonelle torg har hatt i århundrer. Dette er bare én av mange grunner til at torget er en så unik og viktig del av bybildet, og årsaken til at Oslo kommune og gårdeiere som Youngstorget Eiendom ønsker å fortsette arbeidet med å tilrettelegge for liv og aktivitet her.

Lange tradisjoner

Youngstorget har vært en møteplass for tilreisende og fastboende i Oslo lang tid. Oslo kommune kjøpte torget fra grosserer Young i 1846. Siden den gang har det hatt en sentral funksjon i byen, både sosialt og praktisk. Torget ligger sentralt til, midt i sentrum, og knytter hjertet av byen sammen med noen av de største transportårene: Storgata, Oslo S og Jernbanetorget. På denne måten er torget en naturlig møteplass og et selvsagt utgangspunkt for markeringer, demonstrasjoner og politiske taler.

Godt samarbeid med Oslo kommune

Youngstorget Eiendom og de andre gårdeierne på Youngstorget har et godt samarbeid med Oslo kommune, og arbeider sammen mot et felles mål: å fortsette den positive utviklingen også i fremtiden. Som en følge av samarbeidet med kommunen, er tilbudet variert og mangfoldig. Youngstorget Eiendoms samarbeidspartnere og leietakere bidrar på hver sin måte til å bevare mangfold og sørge for kvalitetssikrede og varige tilbud på Youngstorget.

Folketeaterbygningen på Youngstorget

For Oslo-borgere er det ikke mulig å forestille seg Youngstorget uten den ikoniske Folketeaterbygningen. Bygningen huser blant annet en rekke ideelle organisasjoner, fagforbund, restauranter og kaféer, og er med dette en bygning for alle byens innbyggere. Per i dag finner du blant annet det populære Fiskeriet, Internasjonalen og Stratos her. Alle tre er unike aktører som dekker viktige behov.

Les mer om Folketeaterbygningen her.

Tradisjon i en moderne by

Helt siden bygget stod ferdigstilt i 1935 har det vært fiskeforretning på gateplan. Den tradisjonsrike fisk- og viltforretningen Erling Moe holdt til i bygget i 75 år, før denne ble nødt til å legge ned i 2009. I vel halvannet år var Youngstorget uten fiskeforretning, men i 2010 åpnet Fiskeriet dørene i Erling Moes gamle lokaler. Fiskeforretningen og restauranten viderefører tradisjonene i nye, moderne rammer, og tiltrekker seg både fastboende og tilreisende.

Også Youngstorget Eiendoms samarbeidspartner Internasjonalen bidrar til å videreføre Folketeaterbygningen og Youngstorgets tradisjoner på en måte som egner seg godt for en moderne by. Internasjonalen er bar og utested over to etasjer, bygget i industriell, østeuropeisk stil. Dette er en naturlig forlengelse av Folketeaterbygningens lange og stolte tradisjoner for arbeiderkultur. Siden baren åpnet dørene i 2003 har dette vært et sted for å nyte gode drinker og god musikk i hyggelige omgivelser. Her er det fullt av liv både dag og natt.

Bli med på å utvikle Oslos travleste torg

Youngstorget hadde ikke vært et like attraktivt, aktivt og populært torg foruten den varierte sammensetningen av samarbeidspartnere og leietakere som holder hus her.

Vil du være med å bidra til at Youngstorget beholder sin sentrale posisjon og viktige rolle som møteplass i Oslo sentrum? Kontakt oss her for mer informasjon!