Folketeaterbygningen som institusjon

Folketeaterbygningen som institusjon

Folketeaterbygningen er bindeleddet mellom det urbane Youngstorget og den travle Storgata. Bygningen har lang historie og har lenge vært en sentral del av bybildet. For Oslo har dette vært en viktig institusjon helt siden den ble bygget i 1935. I dag drifter Youngstorget Eiendom bygningen med den hensikt å bevare den sentrale funksjonen og posisjonen som bygningen har hatt i alle år, samtidig som vi ønsker å bidra til å videreutvikle området.Les mer